Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

"ŻAGLE" - Pomorskie – dobry kurs na edukację.
 
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie
 
poprzez edukację morską


                   Uczniowie klasy piątej naszej szkoły uczestniczą w projekcie ''Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską''. który realizujemy wspólnie z Fundacją Navigare Mateusza Kusznierewicza oraz Ligą Morską i Rzeczną.

                   W projekcie biorą udział dwie grupy uczniów klasy piątej. Każda z grup pracuje nad projektem uczniowskim zawierającym pięć wybranych zagadnień skupiających się wokół tematyki Morza Bałtyckiego, żeglarstwa, atrakcji , bogactw i kultury państw nadbałtyckich. Podjęte cele i działania uczniów będą zmierzały do uzyskania efektu końcowego jakim jest przewodnik turystyczny po Morzu Bałtyckim w formie prezentacji Power Point oraz produkty finalne swoich działań w postaci opisu w programie Word, albumów, gazetki, wystawy.

                   Uczniowie rozwijając kompetencje kluczowe, a zwłaszcza kompetencje informatyczne (umiejętnego i krytycznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych) rozwijają umiejętności uczenia się . Głównym celem udziału uczniów w projekcie jest rozwinięcie kompetencji kluczowych, wzajemnie zależnych, z naciskiem na krytyczne myślenie, kreatywność i inicjatywę.

                   Uczniowie uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, wzajemnie się wspierają , śpiewają szanty, korzystają z zasobu biblioteki szkolnej oraz multimedialnej, a także dostępu do zasobów internetu. Udział uczniów w projekcie poszerza ofertę edukacyjną szkoły oraz zwiększa umiejętności wykorzystania nabytej w szkole wiedzy w praktyce, u uczniów klasy piątej. Ponadto – realizacja projektu umożliwia zwiększenie u uczniów kl. V umiejętności zdrowego i aktywnego, spędzania czasu wolnego.

                   W dniu 28 maja 2014roku odbyła się prezentacja efektów realizacji projektu obu grup – przed uczniami klas IV- VI, nauczycielmi i Panią Dyrektor. Obie grupy zaprezentowały ciekawe zadania.


Grupa I - ''Wesołe Żeglarki''
Opis realizacji projektu uczniowskiego
Bloog

Grupa II - ''Młodzi Żeglarze''
Opis realizacji projektu uczniowskiego
Bloog


Podziękowania od Pani Dyrektor M. Ostrowskiej za duże zaangażowanie w realizację projektu
 

Prezentacja grupy II ''Młodzi Żeglarze''.
 

Uczniowie zasłuchani w ''Prezentację grupy I''
 

Grupa I ''Wesołe Żeglarki'' podczas prezentacji Skrzyni skarbów.
 

Podczas prezentacji albumu ''Latarnie Morskie''
 

Degustacja szwedzkich bułeczek
 

Opracowanie: Irena Piekarska©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©