Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

GMINNA LIGA TENISA STOŁOWEGO


REGULAMIN
rozgrywek tenisa stołowego w Gminie Brusy
Gminna Liga Tenisa Stołowego 2017/2018

 
 

1.Cel rozgrywek
-popularyzacja tenisa stołowego w naszej gminie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
-integracja społeczności Gminy Brusy
-kształtowanie aktywności sportowo
-rekreacyjnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych
-zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w feriach zimowych
-sportowe i kulturalne spędzenie czasu
-wyłonienie najlepszych zawodników
 
2. Organizator
-Gmina Brusy
-Klub Sportowy GWIAZDA Kosobudy
 
3. Współorganizator
-Szkoła Podstawowa w Kosobudach
 
4. Miejsce rozgrywek
Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kosobudach.
 
5.Turnieje rozgrywane zostaną w pięciu kategoriach wiekowych:
-Szkoły podstawowe klasy I-VI -dziewczęta i chłopcy
-Szkoła Podstawowa klasa VII i Gimnazjum klasa II-III- dziewczęta i chłopcy
- Kobiety - Open
-Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i mężczyźni do 35 lat
-Mężczyźni powyżej 35 lat
 
6. Terminy
- Szkoły Podstawowe i Gimnazjum - dziewczęta i chłopcy,
* 30.09.2017r.(sobota)
* 21.10.2017r. (sobota)
* 18.11.2017r. (sobota)
* 09.12.2017r. (sobota)
 
Rozpoczęcie rozgrywek poszczególnych kategorii:
- Godz. 10.00 - Szkoły podstawowe klasy I-VI -dziewczęta i chłopcy
- Godz. 10.00 - Szk. Podst. klasa VII i Gimnazjum klasa II-III - dziewczęta i chłopcy

 
Pozostałe kategorie:
- Kobiety Open
- Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i mężczyźni do 35 lat
- Mężczyźni powyżej 35 lat
* 01.10.2017r. (niedziela)
* 22.10.2017r. (niedziela)
* 19.11.2017r. (niedziela)
* 10.12.2017r. (niedziela)
 
Rozpoczęcie rozgrywek poszczególnych kategorii:
- Godz. 11.00 - Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i mężczyźni do 35 lat
- Godz. 11.00 - Kobiety Open
- Godz. 13.00 - Mężczyźni powyżej 35 lat

 
7. Regulamin zawodów:
- turnieje rozegrane zostaną systemem "do dwóch przegranych meczów"
- zawodnicy grają każdy mecz do trzech wygranych setów, sety do 11 punktów
- w zależności od ilości zawodników w poszczególnych kategoriach organizator w porozumieniu z uczestnikami może zmienić system rozgrywek
punktacja, wg miejsca I-42 pkt, II-38 pkt, III-34 pkt,IV-30 pkt, V-27 pkt, VI-24 pkt, VII-21 pkt, VIII-18 pkt, IX-16 pkt, X-14 pkt, XI-12 pkt, XII-10 pkt, XIII-9 pkt, XIV-8 pkt, XV-7 pkt, XVI-6 pkt, XVII-5 pkt, XVIII-4 pkt, XIX-3 pkt, XX-2 pkt, XXI i więcej-1 pkt
 
- przed pierwszym turniejem zawodnicy zostaną rozlosowani tak, aby uczniowie jednej szkoły nie spotkali się w pierwszych grach.
- po pierwszym i po każdym następnym turnieju rozstawiona będzie pierwsza czwórka zawodników poprzedniej rundy lub w razie nieobecności zawodnika kolejny w klasyfikacji w poprzedniego turnieju
- o zajętym miejscu indywidualnym decyduje suma punktów po poszczególnych turniejach
- do klasyfikacji końcowej, zawodnikowi zalicza się maksymalnie trzy turnieje z największą ilością zdobytych punktów
- odrzuca się najsłabszy wynik
- w przypadku równej ilości punktów o klasyfikacji końcowej decyduje dodatkowy bezpośredni pojedynek zawodników w IV turnieju kończącym Gminną Ligę Tenisa Stołowego Gminy Brusy.
- podczas gier obowiązują przepisy - Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
- Gminna Liga Tenisa Stołowego organizowana jest dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy oraz dla pozostałych mieszkańców gminy Brusy.
- zawodników obowiązuje obuwie sportowe dopuszczone przez organizatora oraz zaleca się aby uczestnicy turniejów nie korzystali z białych koszulek sportowych.
- wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator turnieju.
- podczas zawodów obowiązuje postawa fair play
 
8. Zgłoszenia
- zawodnicy zgłaszają się indywidualnie w dniu zawodów, 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek danej kategorii
 
9. Podsumowanie rozgrywek i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniego turnieju GLTS.
 
10. Turniej Indywidualny o Mistrzostwo Gminy Brusy w Tenisa Stołowego - OPEN Mężczyźni i Kobiety
- w turnieju uczestniczyć może każdy mieszkaniec Gminy Brusy w wieku od 13 lat i więcej
- turniej odbędzie się 18.02.2018r.(niedziela)
- rozpoczęcie turnieju: godzina 13.00
 
11.Inne postanowienia
XII Turniej Gminny Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brus * rozegrany zostanie po zakończeniu Gminnej Ligi Tenisa Stołowego w dniu 14.01.2018r. (niedziela)
* w turnieju udział wezmą zawodnicy i zawodniczki biorący udział w Gminnej Lidze Tenisa Stołowego we wszystkich kategoriach oraz pozostali mieszkańcy gminy
* rozpoczęcie turnieju:
- Godz. 11.00 - Szkoły podstawowe i Gimnazjum - dziewczęta i chłopcy
- Godz. 13.30 - Kobiety Open
                  - Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i mężczyźni do 35 lat
                  - Mężczyźni powyżej 35 lat
 
Zapraszamy do uczestnictwa i życzymy, sportowejrywalizacji oraz miłej atmosfery podczas zawodów.
 
12. Zasady korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach
1. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają prowadzące zajęcia osoby dorosłe, korzystające z Sali za zgodą dyrektora szkoły.
2. Wszystkich zawodników obowiązuje strój dostosowany do wymogów rozgrywek: szczególnie obuwie sportowe czyste, założone przed wejściem na sale, o białej lub żółtej podeszwie.
3. Zabrania się używania obuwia z czarną podeszwą.
4. Każdy zawodnik korzystający z sali jest zobowiązany do zachowania porządku i czystości na swoim stanowisku i w obrębie szkoły
5. Zabrania się przesuwania sprzętu po parkiecie - sprzęt należy przenosić.
6. Na terenie obiektu nie wolno: palić papierosów, pić alkoholu i spożywać różnych używek©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©