Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Z historii szkoły


         

         Szkoła została wybudowana w 1913 roku. Układ konstrukcyjny budynku mieszany. Wykonany w systemie tradycyjnym. Dach czterospadowy kryty dachówką.


Budynek szkoły - lata 70-te

         Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 957 m2. Obecnie w szkole są dwie klatki schodowe, osiem sal lekcyjnych (w tym sala komputerowa), biblioteka wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, pomieszczenie dla nauczycieli do pracy z projektorem multimedialnym,pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, oraz pomieszczenia sanitarne dla obsługi.

         Przed II wojną światową Szkoła Podstawowa w Kosobudach realizowała sześcioklasowy program nauczania.


Uczniowie Szkoły Powszechnej w Kosobudach
- rok szkolny 1928/1929 -

         Po wojnie stała się szkołą siedmioklasową i przyjmowała od V klasy uczniów od czteroklasowej szkoły z Małego Gliśna. Zapisy dzieci rozpoczęto 16 kwietnia 1945 roku, a uroczystość otwarcia szkoły odbyła się 1 maja tegoż roku. Kierownictwo szkoły objął Franciszek Ziółtkowski. Wraz z nim w szkole pracowali: Hanna Bukowska, Stefan Żurek, Wanda Żurek, Jan Skwierawski i Wanda Bracówna. Do szkoły uczęszczało 231 uczniów.

         1 września 1957 roku dotychczasowy kierownik szkoły zostaje przeniesiony na równorzędne stanowisko do Brus. Jego obowiązki przejmuje Jan Skwierawski. W szkole pracują wówczas: Anna Bukowska, Eugenia Drążkowska, Henryk Wałaszewski, Edyta Borzyszkowska, Maria Ulanecka i ks. Henryk Bartkowski. W 1959 roku na drugim piętrze (ze strychu i jednego mieszkania) kierownik szkoły urządza dwie sale lekcyjne oraz dobudowuje schody na to piętro.

         W szkole w dniu 3 listopada tego samego roku powstaje także otworzona Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Nauka w tej szkole trwała dwa lata, a absolwenci po jej ukończeniu otrzymali świadectwa uprawniające ich do kontynuowania od trzeciej klasy Technikum Rolniczego. Przedmiotów zawodowych uczyli fachowcy z dziedziny rolnictwa, zaś przedmiotów ogólnokształcących nauczyciele miejscowej szkoły.


Absolwenci szkoły - rok szkolny 1959-1960

         W 1962 roku następuje zmiana kierownika szkoły. Zostaje nim władysław Lemańczyk. Do szkoły uczęszcza wówczas 219 uczniów, w tym 114 chłopców i 115 dziewcząt.


Absolwenci szkoły - rok szkolny 1963-1964


Absolwenci szkoły - rok szkolny 1964-1965

         Po reformie szkolnictwa w latach siedemdziesiątych stała się szkołą zbiorczą ośmioklasową dla dzieci z Huty i Małego Gliśna z obsadą 10 etatów nauczycielskich, a uczęszczało do niej około 247 uczniów. W roku szkolnym 1969/70 w szkole uczyli: Ryszard Frankenstein, Jan Skwierawski, Włodzimierz Nowak, Władysław Lemańczyk, Krystyna Nowak, Krystyna Frankenstein, Stefania Lemańczyk, Weronika Copa i Leokadia Gierszewska.

          Od 1 września 1977 roku dyrektorem szkoły zostaje Antoni Ziółtkowski. W 1997 roku zaczęto gromadzić przedmioty związane z historią i tradcyją naszego regionu. Dzięki temu rok później powstaje w szkole Izba Regionalna.

         W 1999 roku w szkole powstaje nietypowa sytuacja. Szkoła perzekształca się w sześcioletnią szkołę podstawową,i jednocześnie uczęszcza tam klasa VIII.

          W 3 listopada 2000 roku w szkole dzięki staraniom dyrektora szkoły wprowadzony zostaje nowy przedmiot - język kaszubski.


Absolwenci szkoły - rok szkolny 1988-1989

         1 września 2002 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Małgorzata Ostrowska. Stopniowej metamorfozie uległo boisko szkolne jak i budynek szkoły, na zewnątrz i wewnątrz. Generalnemu remontowi poddano wszystkie sale lekcyjne, korytarz szkolny. Wymieniono pokrycie dachowe, rozebrano stare budynki gospodarcze i wyrównano boisko szkolne. Szkoła otrzymała również nowoczesną pracownię komputerową.©SP Kosobudy © © 2012 ©