Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Świetlica Szkolna
 
w Szkole Podstawowej w Kosobudach


         Bardzo ważnym miejscem pobytu uczniów  w szkole jest świetlica. Codziennie przed oraz po zakończonych zajęciach edukacyjnych szkoła zapewnia uczniom  zajęcia świetlicowe, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców.

          W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: czytelnicze, plastyczne, sprawnych rąk, muzyczne - tańce integracyjne, gry i zabawy  ruchowe. Oferujemy duży wybór zabawek, gier planszowych i dydaktycznych. Organizujemy i zachęcamy dzieci do udziału w konkursach.


O NAS


          Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-III , IV-VI oraz odziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kosobudach.

         Nauczycielami są panie: mgr Irena Piekarska oraz mgr Małgorzata Sznajdrowska i Dyrektor Małgorzata Ostrowska. Świetlica w naszej szkole korzysta z sal nr 1 i 2.

         Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym. Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

         Zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dziecka. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętności logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

         Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i rodzicami.

         W NASZEJ ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, malowanie farbami na szkle, origami i inne),
- rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, inscenizacje), uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji ''Cała Polska czyta dzieciom'',
- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
- kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – ''dokończ zdanie'', ''nazwa na daną literę'' i inne),
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
- ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, ruchowe),
- zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe),
- raz w tygodniu prowadzone są zajęcia usprawniające narządy mowy: ''Gimnastyka buzi i języka''
- relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, krótkie wycieczki).


W NASZEJ ŚWIETLICY MIŁO SPĘDZAMY CZAS!
 

LUBIMY SŁUCHAĆ – GDY WYCHOWAWCA CZYTA NAM KSIĄŻKI.
 

STARSI GRAJĄ W SZACHY LUB DOMINO
 

CZĘSTO GIMNASTYKUJEMY BUZIĘ...
 

ROBIMY ŚMIESZNE MINKI
 

LUBIMY TE ĆWICZENIA!
 

DZIEWCZYNKI WYBIERAJĄ KĄCIK ZABAW
 

CHŁOPCY WOLĄ TWORZYĆ BUDOWLE Z KLOCKÓW
 

LUBIMY SIĘ PRZEBIERAĆ I UCZESTNICZYĆ W PRZEDSTAWIENIACH
 

WSZYSCY UWIELBIAJĄ GRY I WSPÓLNE ZABAWY
 

NAJBARDZIEJ LUBIMY ZABAWY NA BOISKU SZKOLNYM.
 

NAJBARDZIEJ LUBIMY ZABAWY NA BOISKU SZKOLNYM.
 
 

Sporządziła: Irena Piekarska©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©