Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Budowa sali gimnastycznej 

 

 

 

 

                      6 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczystość zawieszenia wieńca na konstrukcji dachu powstającej sali gimnastycznej. W ten sposób  uwieńczono kolejny ważny etap inwestycji - położenie ostatniego elementu konstrukcji dachu.


 

                      Dotychczas, w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kosobudach, wykonano przyłącze kanalizacyjne, wymurowano ściany i słupy sali gimnastycznej oraz zamontowano okna. Obecnie trwają prace wykończeniowe w tzw. łączniku, w którym w przyszłości powstaną m.in.: szatnie, toalety, 1 sala lekcyjna, zaplecze sanitarno-szatniowe, pokój trenera oraz magazynek sportowy. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 2 mln. złotych. Planowany termin jego zakończenia to lipiec 2009 roku.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0twarcie sali gimnastycznej w Kosobudach (27 X 2009)

                   Rozpoczęło się wystąpieniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie miało miejsce uroczyste powitanie gości przez panią dyrektor Małgorzatę Ostrowską. Tak więc z radością i dumą w swoim, wszystkich pracowników szkoły oraz Rady Rodziców, pani dyrektor powitała:
- Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panów : Piotra Stanke i Stanisława Lamczyka
- Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Wiesława Byczkowskiego
- przedstawiciela Powiatu Chojnickiego Pana Marka Buzę
- Burmistrza Brus, Pana Witolda Ossowskiego
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach Pana Roberta Skórczewskiego oraz pozostałych członków rady.
- Księdza Kanonika Bolesława Śledzia oraz Księdza Proboszcza Mirosława Romanowskiego
- Dyrektora Gminego Zarządu Oświaty Pana Jacka Bruskiego
- Dyrektora Janusza Richtera i kierowników firmy Richter -wykonawców budowy
- Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola Gminy Brusy
- Sekretarza Gminy Brusy Panią Mariolę Rodzeń
- przedstawicieli związków zawodowych
- Radę Sołecką z Kosobud
- Sołtysów wsi Huta, Kinice i Gliśno
- przedstawicieli mediów
Po powitaniu nastąpiło przecięcie wstęgi oraz poświęcenie sali gimnastycznej.

"Serca nam dzisiaj drżą ze szczęścia
bo lepszy czas się rozpoczyna.
A dlaczego? W wymarzonej sali gimnastycznej tkwi tego przyczyna.
Otwieramy szeroko drzwi naszej sali.
Ona radość nam niesie, a smutki oddali.
Czujemy się ważniejsi, marzeń zbieramy plony,
niestraszne nam ulewy, przysiady ani skłony.
I choć świeże powietrze bardzo sobie cenimy,
z czubków drzew niech ptaki kibicują w czasie
gdy bezpiecznie z pogodą grę pogodzić da się.
Zaś bezpiecznie i pewnie na wszystkie dni roku
teraz właśnie tutaj jak światełko w mroku
azyl nasz i spokój, ale bez przesady,
bo spokojnie ćwiczyć nie damy tu rady."

- rozpoczęli swój program uczniowie szkoły, którzy zaprezentowali się zebranym pięknym słowem, regionalną piosenką, kaszubskim i współczesnym tańcem oraz układami sportowymi. Podziękowali zasłużonym za salę gimnastyczną oraz złożyli przyrzeczenie godnego w niej zachowania.

                   W następnym punkcie programu przedstawiono prezentację o szkole, którą komentowała Pani Dyrektor. Pokazano zmiany budynku i sal lekcyjnych, ludzi, którzy jej pomagali, uczniów i nauczycieli, życie codzienne szkoły, wycieczki, ciekawe wydarzenia i sukcesy.

                   Ten rok szkolny jest szczególny również z powodu powstania nowych punktów przedszkolnych w naszej gminie, również przy naszej szkole. Są one efektem przystąpienia do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej". Z tej przyczyny Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Pan Jacek Bruski zaprezentował zebranym powstałe oddziały przedszkolne i ich funkcjonowanie. Z tej też okazji serdeczne podziękowanie wraz z bukietem kwiatów złożyły Panu Marszałkowi nasze przedszkolaki:

"CHOĆ NIEWIELE DAĆ MOŻEMY
ZA PRZEDSZKOLE DZIĘKUJEMY.
NIECH PAN PRZYJMIE NASZE SERCA
W KWIATKACH I ŻYCZENIACH:
NIECH LOS PANU WYNAGRODZI
W SPEŁNIONYCH MARZENIACH!"

                   Pan Marszałek wzruszył się wystąpieniem cudownych maluchów. Później były wystąpienia gości i gospodarzy. Podziękowania, życzenia i prezenty składane dla szkoły. Po zaproszeniu na poczęstunek zaś pierwsze strzały do bramki oraz wpisy do kroniki.

                   Poczęstunek w świetlicy wiejskiej przygotowała Rada Rodziców, całą zaś oprawę poczęstunku oraz organizację uroczystości nauczyciele szkoły do scenariusza przygotowanego przez Panią Dyrektor. Wszyscy spisali się doskonale, co w słowach uznania dla dzieci i dorosłych wyrażali w swobodnej rozmowie przy stole zachwyceni goście uroczystości. I tak spełniło się marzenie, które sprawi, że dzieci, młodzież i dorośli będą mogli lepiej, zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na miarę XXI wieku!©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©