Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Rada RodzicówPrzewodnicząca:

Iwona Majkowska

Sekretarz:

Elżbieta Piechowska

Skarbnik:

Iwona Styp Rekowska

Członkowie:

Małgorzata Warnke
 
Dominika Czapiewska
  Ewa Kowanda
  Agnieszka Weltrowska
  Emilia Gańcza
  Elżbieta Narloch
  Anna Ossowska


©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©