Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

REALIZOWANE PROGRAMY EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE
 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOBUDACH
 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


1. ''Cała Polska czyta dzieciom'' - szereg działań propagujących książki i ich czytanie. Poza głośnym czytaniem przy różnych okazjach dzieciom w szkole, zachęcanie do czytania dzieciom rodziców. Poza tym szkoła w ramach tego programu zakupiła do szkoły nowe ciekawe książki oraz płyty, na których czytają dzieciom najwybitniejsi aktorzy polscy.
 
2. ''BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ'', w tym: normy współżycia, poszanowania praw jednostki, ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów poprzez prowadzenie szeregu zajęć z zakresu pierwszej pomocy dzieci i dorosłych.
 
3. Akcja Sprzątanie świata ''ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ'' we wrześniu Sprzątamy tereny leśne, najbliższą okolicę oraz obrzeża dróg.
 
4. Pomóżmy ptakom przetrwać zimę - Zaborski Park Krajobrazowy zakupuje karmę (o strukturze zbożowo-tłuszczowej o dużym spektrum odżywczym), którą uczniowie z nauczycielami rozwieszają w czasie zimy ptakom. Przynoszą również karmę z domów.
 
5. Spotkania z cyklu ''Ludzie stąd, nie zawsze tutaj'' Czy ich znamy? Możemy się nimi pochwalić.
 
7. Realizowanie programu profilaktycznego w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych
 
8. Działania w ramach innowacji: ''Bezpiecznie w sieci'', ''Muzyka jako element przeciwdziałania agresji'', ''Muzyka jako element relaksu i wspomagania procesu edukacyjnego'', ''Metoda Dennisona jako element wspomagania rozwoju i procesu dydaktycznego'' .
 
9. ''Akademia Aquafresh''
 
10. ''Śnieżnobiały uśmiech'' - Gminny program profilaktyki próchnicy
 
11. ''Klub Bezpiecznego Puchatka'' - bezpieczeństwo na drodze, w szkole, w domu, bezpieczny odpoczynek.
 
12. ''Owoce w szkole'' - poszerzenie wiedzy uczniów nt. uprawy i wykorzystania w żywieniu owoców i warzyw oraz utrwalenie nawyków żywieniowych u uczniów.
 
13. ''Zachowaj trzeźwy umysł''.
 
14. Szklanka Mleka
 
15. ''Nie pal przy mnie proszę''
 
16. ''Znajdź właściwe rozwiązanie''
 
17. ''Problem z głowy'' - program profilaktyki zdrowotnej
 
18. ''Mamo! Tato! Wolę wodę''
 
19. Szkoła promująca zdrowie ''Zdrowo żyć'' - popularyzacja sportu i zdrowego odżywiania.
 
20. Cyfrowa Szkoła: ''Aktywna Edukacja'' CEO
 
21. Akcja ''Bezpieczne Wakacje''
 ©SP Kosobudy © 2012 ©