Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Zajęcia pozalekcyjne
 
- pierwsze półrocze


Zajęcia pozalekcyjne płatne z budżetu szkoły
 
FORMA ZAJĘĆ (NAZWA)
PROWADZĄCY
CZAS REALIZACJI
1.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Katarzyna Ostrowska
cały rok
2.
Gimnastyka korekcyjna
Anna Rolbiecka
I-VI
cały rok
3.
Logopedia
Mirosława Peplińska
Małgorzata Sznajdrowska
cały rok
4.
Rewalidacja
Katarzyna Ostrowska
Anna Rolbiecka
cały rok
Zajęcia pozalekcyjne z Projektu, płatne - Urząd Marszałkowski (Unia Europejska)
1.
Koło lingwistyczne- z języka angielskiego nastawione na rozwijanie kompetencji kluczowych - kompetencji komunikacyjnych dla uczniów klas V-VII
Anna Roda
Małgorzata Peplińska
cały rok
2.
Koło lingwistyczne - z języka angielskiego wspomagające rozwijanie kompetencji kluczowych - a zwłaszcza rozumienia ze słuchu dla uczniów klas V-VII
Barbara Wardyn
cały rok
3.
Koło matematyczne wspomagające uczniów
Wojciech Janta
cały rok
4.
"Matematyka czas na TIK-a" - przygotowanie uczniów do życia i funkcjonowania w nowoczesnym świecie, w którym na co dzień - w życiu prywatnym i zawodowym - wykorzystuje się komputery, telefony komórkowe, tablety, w którym trudno funkcjonować bez Internetu Koło rozwijające umiejętności matematyczne dla uczniów zdolnych z klas IV-VII
Wojciech Janta
cały rok
5.
Koło przyrodnicze w formie zajęć warsztatowych i laboratoryjnych nastawione na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów - kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.
Barbara Łonska
cały rok
6.
Koło przyrodnicze przeznaczone dla uczniów zdolnych poszerzające kompetencje kluczowe uczniów poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Barbara Łonska
cały rok
Zajęcia pozalekcyjne niepłatne
1.
Koło języka angielskiego kl. IIIa
Katarzyna Ostrowska
raz w tygodniu, środa
2.
Koło języka angielskiego kl. IIIb
Katarzyna Ostrowska
raz w tygodniu, środa
3.
Szkolne koło Wolontariat
Barbara Bohdan
raz w tygodniu
4.
Szkolne koło Caritas kl. IV-VII
Anna Majkowska
raz w tygodniu
5.
Koło sportowe -ogólnorozwojowe kl .IV-VII
Dionizy Ostrowski
raz w tygodniu 1 godz.
6.
Koło sportowe -ogólnorozwojowe -piłka nożna kl. IV-VII
Adam Cupa
raz w tygodniu 2 godz.
7.
Przygotowanie do komunii świętej Klasy III a i III b
Regina Rudnik
2 godz. w miesiącu
8.
Przygotowanie uczniów do konkursów, przygotowanie imprez
Mirosława Wielinska,
Małgorzata Sznajdrowska,
Anna Rolbiecka
w zależności od potrzeb,na bieżąco
9.
Indywidualne konsultacje i pomoc przed lekcjami i po lekcjach - kl. VII
Małgorzata Ostrowska
w zależności od potrzeb,na bieżąco©SP Kosobudy © 2012 ©