Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Zajęcia pozalekcyjne 
 
FORMA ZAJĘĆ (NAZWA)
PROWADZĄCY
KLASA
CZAS REALIZACJI
1.
Zajęcia wspierające uczniów mających trudności z czytaniem i pisaniem
Małgorzata Sznajdrowska
klasa V-VI
czwartek
1335-1425
2.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
Mirosława Wielinska
klasa VIII
czwartek
1335-1510
co drugi tydzień
3.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
Wojciech Janta
klasa VIII
czwartek
1335-1510
co drugi tydzień
4.
Szkolny Klub Wolontariusza
Barbara Bohdan
Katarzyna Ostrowska
 
 
5.
Szkolne Koło Caritas
Anna Majkowska
Katarzyna Ostrowska
 
 
6.
Szkolny Klub Sportowy
Anna Rolbiecka
 
wtorek/piątek
700-800
7.
Szkolny Klub Sportowy
Adam Cupa
 
poniedziałek
1510-1630
piątek
1330-1500©SP Kosobudy © 2012 ©