Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź 

                              Ksiądz Bolesław Śledź urodził się 24 sierpnia 1922 roku w Górkach. Pochodził z wielodzietnej rodziny. W czasie okupacji został przez Arbeitsamt skierowany do pracy w niemieckim gospodarstwie rolnym, a cała jego rodzina wywieziona do Potulic. 29 maja 1955 roku z rąk ks. bpa Kazimierza J. Kowalskiego przyjął sakrament kapłaństwa. W duszpasterstwie pracował jako wikariusz w Płowężu, Łasinie, Koszelewach, Świekatowie i w Brusach.

                              W 1962 r. trafił do Kosobud jako wikariusz, a od 1975 roku jako jej pierwszy proboszcz, aż do chwili przejścia na emeryturę w 1998 roku. Warunkiem powstania parafii było ustalenie lokalizacji cmentarza. Było to miejsce na cmentarzu ewangelickim, kompletnie zdewastowanym, porośniętym drzewami i krzewami. Pod kierunkiem Księdza Bolesława z niezwykłą determinacją i zapałem, przy nieocenionej pomocy parafian, w niesamowicie krótkim czasie uporządkowano teren cmentarza i w 1975 roku i stał się on cmentarzem parafialnym. W latach 1978-1980 wybudował plebanię przy kościele, która stanowi miejsce pobytu dla obecnego Księdza Proboszcza oraz każdego urzędującego proboszcza w przyszłości. Jest własnością parafii, miejscem spotkań duszpasterskich, gdzie znajduje się biuro parafialne, sala katechetyczna, magazyn darów charytatywnych. Jest miejscem wielu spotkań parafian w różnym wieku zorganizowanych w grupy i niezrzeszonych; szkoleń kościelnych, miejscem prób parafialnego zespołu muzycznego. Do innych ważnych dokonań Księdza Kanonika podczas sprawowania duszpasterstwa w kościele w Kosobudach zaliczamy m. in.: wymianę dachu na budynku kościoła i wieży, szereg prac modernizacyjnych i upiększających wnętrze, w 1964 r. – ogrodzenie obejścia kościoła, naprawę dachu, w 1967 r. – naprawę chóru i sufitu kościoła, założenie odgromienia, w 1968 r. – urządzenie prezbiterium do odprawiania Mszy św. przodem do wiernych, w 1969 r. – wymianę posadzki z betonowej na posadzkę marmurkowatą, w 1971 r. – budowę drugiego wyjścia z kościoła i postawienie drugiej zakrystii, w 1972 r. – malowanie kościoła, zakupienie i wstawienie pancernego tabernakulum, ambony i obrazu Matki Boskiej, w 1974 r. – montaż nowych ławek w kościele, w 1981 r. – poświęcenie nowych dzwonów, w 1989 r.- wybudowanie i poświęcenie kaplicy pogrzebowej wybudowanej obok kościoła, w latach 1994-1995 r. – gruntowne remonty dachów na kościele i plebanii. Był również pomysłodawcą i realizatorem ogrzewania, które było i jest ogromnym atutem kościoła w Kosobudach.

                              Ks. Kanonik Bolesław Śledź był cenionym duszpasterzem wśród mieszkańców naszej parafii, dekanatu i gminy. Za swoją gorliwą pracę otrzymał propozycję od śp. Biskupa Mariana Przykuckiego przejścia na dużą parafię. Chociaż biskupowi nie powinno się odmawiać, Ksiądz Kanonik przekonał Arcypasterza, że tu, w Kosobudach jest jego serce i nie chce zostawiać ludzi, którzy go potrzebują, i którym poświęcił już większą część swojego życia. Służba kapłańska Księdza Kanonika realizowała się przez lata katechezy, głoszenia słowa Bożego, udzielania sakramentów świętych oraz przez ofiarny udział w uroczystościach kościelnych, patriotycznych, kulturalnych i środowiskowych. Był duszpasterzem rolników dekanatu bruskiego oraz inicjatorem i organizatorem wielu pielgrzymek. Jego aktywne życie stanowiło znaczący wkład w rozwój życia mieszkańców parafii. Uczył religii w czasach trudnych, kiedy religia przecierała jeszcze drogi do wolności. Był katechetą wielu pokoleń i robił to z dużym poświęceniem i zaangażowaniem. Sam katechizował szkołę podstawową, szkoły zawodowe i średnie. Widział potrzeby ludzi patrząc z troską w przyszłość. Poprzez swoje życie, rzetelną i odpowiedzialną pracę, szacunek dla dobra wspólnego oraz wrażliwość moralną przyczynił się do rozsławienia i promocji naszej Małej Ojczyzny. Był szczery i zawsze mówił to co myślał, nawet jeśli narażał się tym na kłopoty. Swoje zdanie często uzasadniał fachową wiedzą, ponieważ był niezwykle oczytany i inteligentny. Miał niezwykłe poczucie dobrego humoru. Był pracowity, kochał przyrodę, pielęgnował i podziwiał dzieło stwórcy. Był przyjacielem szkoły i dzieci, chętnie odwiedzał mury szkoły i uczestniczył w jej życiu: prowadził rozmowy z pracownikami i uczniami, pytał, pouczał, chwalił i dyskutował. Dobro dzieci, ich rozwój moralny i duchowy, zawsze leżały mu na sercu. Wielokrotnie walczył o lepsze rozwiązania miejscowej edukacji. Był dla parafian wymagający jak mądry, kochający ojciec. Długoletni proboszcz piastujący godność Kanonika Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej był więc nie tylko duchowym przewodnikiem parafian Kosobud, Kinic i Huty. Postać Księdza Kanonika Bolesława Śledzia zajmuje bardzo ważne miejsce w historii naszej miejscowości i w historii szkoły. Pozostał w naszej pamięci jako osoba skromna, oddana parafianom, aktywna i nieugięta. Nie bał się nikogo i niczego, jedynie Pana Boga. U schyłku swojego życia często żegnał się słowami ''Do zobaczenia w niebie''. Do końca, nawet w cierpieniu, zachował pogodę ducha.

                              5 czerwca 2005 r. Ks. Kanonik obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa, a w r. 2012 50-lecie pracy duszpasterskiej. Szkoła zawsze uczestniczyła w tych wyjątkowych dniach. Całą szkolną społecznością pożegnaliśmy Księdza Kanonika, kiedy odszedł 15 maja 2013 roku. Dla wielu - również dla mnie - był i jest- autorytetem.

Małgorzata Ostrowska


KSIĘDZU KANONIKOWI PRZYJACIELOWI I PRZEWODNIKOWI - 20.05.2013
 
Pożegnanie
 
Przychodzi w życiu każdego chwila:
krótka lub bardzo długa czasem,
kiedy już nie dba się o atrakcje, rozrywki ani kasę.
Gdy się rozlicza z przeszłością w obawie przed straceniem
tego co było ważne. Sumieniem więc przekłada dni,
chwile, lata całe, a to co niegdyś wielkie,
tak teraz zda się małe.
Na Twoją chwilę czekały Anioły,
byś się nie zmęczył wielce,
bo zasłużyłeś do końca,
mądrością swą i sercem.
 
Ten inny świat wartości zmienia, pragnienia rodząc inne.
Jest bliższy dalą i rodzinne przybliża wszystkim światy.
Na raty dzielisz przyszłe dni, spokoju pragnąc i miłości.
Okruchy szczęścia zbierasz szperając w swej przeszłości.
 
Lecz gdy przechodzi ostry ból i patrzysz w dół na siebie,
wiesz, że jest dobrze, że nie jesteś już cierpiący i w potrzebie.
Teraz już śpiewasz całą piersią i nic Ci nie przeszkadza.
Ktoś znacznie lepszy Ci pomaga, a nikt już nie doradza.
Bo uwolniłeś się od trosk, lecz nie odszedłeś wcale.
Widzę Twą postać, słyszę głos, więc jesteś z nami dalej.
 
Dziękuję Ci za mądre rady, za szczerość, poczucie humoru,
za dobre słowo, opowieści i wzór- człowieka honoru.
Za przewodnika przez religię na krętych ścieżkach do Boga,
za chwile wspólnej codzienności- bo ona szczególnie jest droga.
A że czekały na Ciebie Anioły,
byś nie zabłądził do nieba,
nam pozostało tylko poprosić
i modlić się, ile trzeba.

Małgorzata Ostrowska


 
Haft kaszubski Haft kaszubski

''Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź w moim życiu'' 

                              W związku z nadaniem imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia Szkole Podstawowej w Kosobudach, otwieramy cykl pod tytułem "Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź w moim życiu". Czekamy na wspomnienia, które za zgodą autorów mogą zostać umieszczone w gazetce parafialnej oraz będą wykorzystane w dokumentacji szkoły. Materiały można składać zarówno w kancelarii parafialnej, jak u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Informacje można przesyłać również pocztą elektroniczną spkosobudy@vp.pl.
 


 
Haft kaszubski Haft kaszubski

MOJE WSPOMNIENIA


Trzeba pamiętać o dobrych uczynkach! - Maria Literska
 
''Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź w naszym życiu'' - Brygida i Kazimierz  Budzińscy
 
''Dziecko, życzę ci z całego serca abyś zawsze trafiała na kapłanów, którzy są dla ludzi, a nie ludzie dla nich" - Ewa Mładanowicz
 

Wyniki wyborów na patrona
Haft kaszubski Haft kaszubski 
Szkoły Podstawowej w Kosobudach


                    W dniu 25 maja 2014 r. razem z wyborami do parlamentu europejskiego, w oddzielnej sali szkoły, odbyły się wybory na patrona Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Oto wyniki głosowania:
 
1. Głosowało:359 osób
 
2. Ilość głosów oddanych na Księdza Kanonika Bolesława Śledzia:291 = 84%
 
3. Ilość głosów oddanych na Pana Jana Karnowskiego:56 = 16%
 
4. Ilość głosów nieważnych :12
 
Tak więc kandydatem na Patrona Szkoły Podstawowej w Kosobudach jest Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź.
 
Dziękuję wszystkim za udział w wyborach.
Obecnie, zgodnie z regulaminem realizujemy etap trzeci regulaminu wyborów: ''Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Urzędu Miasta i Gminy Brusy'', a od września 2014 r. do kwietnia 2015 r. będziemy bliżej poznawać przyszłego Patrona szkoły.
Wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane m.in. na stronie spkosobudy.kaszuby.pl oraz na gazetce szkolnej.
 

Informuję , że Uchwałą Nr XVII/240/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 maja 2014 r.
nadano śp. Księdzu Kanonikowi Bolesławowi Śledziowi,
tytuł Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy.


 

Z poważaniem: dyr Małgorzata OstrowskaWybór patrona - pokaz zdjęć

Wybór patrona - prezentacja©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©