Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Absolwenci szkoły
 
rok szkolny 2012/2013 

 
1. Przemysław Copa
2. Izabela Gromowska
3. Przemysław Gromowski
4. Patrycja Jeżewska
5. Natalia Kryger
6. Aleksandra Miloch
7. Karol Szczęsny
8. Weronika Szopińska
9. Dominika Weltrowska
10. Dawid Weltrowski

©SP Kosobudy ©Wojciech Janta © 2012 ©