A+ A++ A     

Ksiądz Kanonik Bolesław Śledź

              Ksiądz Bolesław Śledź urodził się 24 sierpnia 1922 roku w Górkach. Pochodził z wielodzietnej rodziny. W czasie okupacji został przez Arbeitsamt skierowany do pracy w niemieckim gospodarstwie rolnym, a cała jego rodzina wywieziona do Potulic. 29 maja 1955 roku z rąk ks. bpa Kazimierza J. Kowalskiego przyjął sakrament kapłaństwa. W duszpasterstwie pracował jako wikariusz w Płowężu, Łasinie, Koszelewach, Świekatowie i w Brusach.

            W 1962 r. trafił do Kosobud jako wikariusz, a od 1975 roku jako jej pierwszy proboszcz, aż do chwili przejścia na emeryturę w 1998 roku. Warunkiem powstania parafii było ustalenie lokalizacji cmentarza. Było to miejsce na cmentarzu ewangelickim, kompletnie zdewastowanym, porośniętym drzewami i krzewami. Pod kierunkiem Księdza Bolesława z niezwykłą determinacją i zapałem, przy nieocenionej pomocy parafian, w niesamowicie krótkim czasie uporządkowano teren cmentarza i w 1975 roku i stał się on cmentarzem parafialnym. W latach 1978-1980 wybudował plebanię przy kościele, która stanowi miejsce pobytu dla obecnego Księdza Proboszcza oraz każdego urzędującego proboszcza w przyszłości. Jest własnością parafii, miejscem spotkań duszpasterskich, gdzie znajduje się biuro parafialne, sala katechetyczna, magazyn darów charytatywnych. Jest miejscem wielu spotkań parafian w różnym wieku zorganizowanych w grupy i niezrzeszonych; szkoleń kościelnych, miejscem prób parafialnego zespołu muzycznego. Do innych ważnych dokonań Księdza Kanonika podczas sprawowania duszpasterstwa w kościele w Kosobudach zaliczamy m. in.:
- wymianę dachu na budynku kościoła i wieży, szereg prac modernizacyjnych i upiększających wnętrze,
- w 1964 r.- ogrodzenie obejścia kościoła, naprawę dachu,
- w 1967 r. - naprawę chóru i sufitu kościoła, założenie odgromienia,
- w 1968 r. - urządzenie prezbiterium do odprawiania Mszy św. przodem do wiernych,
- w 1969 r. - wymianę posadzki z betonowej na posadzkę marmurkowatą,
- w 1971 r. - budowę drugiego wyjścia z kościoła i postawienie drugiej zakrystii,
- w 1972 r. - malowanie kościoła, zakupienie i wstawienie pancernego tabernakulum, ambony i obrazu Matki Boskiej,
- w 1974 r. -montaż nowych ławek w kościele,
- w 1981 r. -poświęcenie nowych dzwonów,
- w 1989 r.- wybudowanie i poświęcenie kaplicy pogrzebowej wybudowanej obok kościoła,
-w latach 1994-1995 r. -  gruntowne remonty dachów na kościele i plebanii. Był również pomysłodawcą i realizatorem ogrzewania, które było i jest ogromnym atutem kościoła w Kosobudach.

             Ks. Kanonik Bolesław Śledź był cenionym duszpasterzem wśród mieszkańców naszej parafii, dekanatu i gminy. Za swoją gorliwą pracę otrzymał propozycję od śp. Biskupa Mariana Przykuckiego przejścia na dużą parafię. Chociaż biskupowi nie powinno się odmawiać, Ksiądz Kanonik przekonał Arcypasterza, że tu, w Kosobudach jest jego serce i nie chce zostawiać ludzi, którzy go potrzebują, i którym poświęcił już większą część swojego życia. Służba kapłańska Księdza Kanonika realizowała się przez lata katechezy, głoszenia słowa Bożego, udzielania sakramentów świętych oraz przez ofiarny udział w uroczystościach kościelnych, patriotycznych, kulturalnych i środowiskowych. Był duszpasterzem rolników dekanatu bruskiego oraz inicjatorem i organizatorem wielu pielgrzymek. Jego aktywne życie stanowiło znaczący wkład w rozwój życia mieszkańców parafii. Uczył religii w czasach trudnych, kiedy religia przecierała jeszcze drogi do wolności. Był katechetą wielu pokoleń i robił to z dużym poświęceniem i zaangażowaniem. Sam katechizował szkołę podstawową, szkoły zawodowe i średnie. Widział potrzeby ludzi patrząc z troską w przyszłość. Poprzez swoje życie, rzetelną i odpowiedzialną pracę, szacunek dla dobra wspólnego oraz wrażliwość moralną przyczynił się do rozsławienia i promocji naszej Małej Ojczyzny. Był szczery i zawsze mówił to co myślał, nawet jeśli narażał się tym na kłopoty. Swoje zdanie często uzasadniał fachową wiedzą, ponieważ był niezwykle oczytany i inteligentny. Miał niezwykłe poczucie dobrego humoru. Był pracowity, kochał przyrodę, pielęgnował i podziwiał dzieło stwórcy. Był przyjacielem szkoły i dzieci, chętnie odwiedzał mury szkoły i uczestniczył w jej życiu: prowadził rozmowy z pracownikami i uczniami, pytał, pouczał, chwalił i dyskutował. Dobro dzieci, ich rozwój moralny i duchowy, zawsze leżały mu na sercu. Wielokrotnie walczył o lepsze rozwiązania miejscowej edukacji. Był dla parafian wymagający jak mądry, kochający ojciec. Długoletni proboszcz piastujący godność Kanonika Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej był więc nie tylko duchowym przewodnikiem parafian Kosobud, Kinic i Huty. Postać Księdza Kanonika Bolesława Śledzia zajmuje bardzo ważne miejsce w historii naszej miejscowości i w historii szkoły. Pozostał w naszej pamięci jako osoba skromna, oddana parafianom, aktywna i nieugięta. Nie bał się nikogo i niczego, jedynie Pana Boga. U schyłku swojego życia często żegnał się słowami ''Do zobaczenia w niebie''. Do końca, nawet w cierpieniu, zachował pogodę ducha.

          5 czerwca 2005 r. Ks. Kanonik obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa, a w r. 2012 50-lecie pracy duszpasterskiej. Szkoła zawsze uczestniczyła w tych wyjątkowych dniach. Całą szkolną społecznością pożegnaliśmy Księdza Kanonika, kiedy odszedł 15 maja 2013 roku. Dla wielu - również dla mnie - był i jest- autorytetem.

Opracowanie: Małgorzata Ostrowska