Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Pamiętamy o naszych zmarłych i poległych ...


                   Listopad to miesiąc pamięci o tych, którzy odeszli. Odwiedzamy groby naszych zmarłych i miejsca pamięci. Nasi młodsi uczniowie pamiętali o pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej, znajdujący się w przy drodze do Czerska. Delegacja uczniów z klasy III udała sie pod niego, złożyła kwiaty, zapaliliła znicze a także pomodliła się za zmarłych..


 

 

 

Opracowanie: Anna Rolbiecka


 


©SP Kosobudy ©