Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Uroczystość Ślubowania i Pasowania uczniów klasy I


                   W dniu 13 października obchodziliśmy w naszej szkole święto Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystość Ślubowania i Pasowania uczniów klasy I.

                   Ze względu na obostrzenia związane z pandemią uroczystość odbyła się w dwóch turach. O godzinie 11. 00 na Sali gimnastycznej w bezpiecznych odległościach oraz maseczkach zebrali się uczniowie klas I-III oraz PP i rodzice klasy pierwszej. Po powitaniu i wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu, pierwszoklasiści zaprezentowali się w ciekawym programie artystycznym. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki a nawet tańczyli i grali na instrumentach perkusyjnych. Swoim występem udowodnili , że w pełni zasłużyli na miano ucznia klasy I. Potwierdzili, że wiedzą jak należy zachować się w szkole, znają przepisy ruchu drogowego, a także zapewnili , że będą dbać o przyrodę oraz strzec honoru i dobrego imienia szkoły. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, po czym Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły poprzez symboliczne dotknięcie lewego ramienia ołówkiem, Wychowawca wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy. Uczniowie otrzymali również legitymacje szkolne oraz ozdobne teczki do gromadzenia zaświadczeń o swoich sukcesach, które będą odnosić w naszej szkole, dyplomów i nagród- ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniowie klasy trzeciej również wręczyli pierwszakom upominki oraz złożyli serdeczne życzenia. Następnie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich Święta oraz wręczyli laurki i kwiaty. Na zakończenie Pani Dyrektor pogratulowała uczniom udanego występu, życzyła wielu sukcesów oraz podziękowała Rodzicom za obecność oraz Radzie Rodziców i Panu Jerzemu Heron za ufundowanie nowego sztandaru dla naszej Szkoły.

                   O godzinie 13. 10 na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej uczniów klas IV-VIII, przygotowana przez członków Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem Panią Katarzyną Ostrowską.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Irena Piekarska


 


©SP Kosobudy ©