Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

"Sprzątanie Świata - Polska 2020"


                   W dniach : 18-20 września - 2020 roku nasi uczniowie wzięli udział w 27 Akcji Sprzątanie Świata - Polska. Wyruszyliśmy posprzątać Polskę!
I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać! Tegoroczna Akcja odbyła się pod hasłem: "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję". Akcja została poprzedzona obszerną informacją na gazetce szkolnej znajdującej się na głównym korytarzu, gdzie umieszczono plakaty oraz szczegółowe informacje przedstawiające cele przyświecające tegorocznej Akcji. Przedstawiono sposoby segregacji odpadów oraz zapoznano z alternatywą dla plastiku. Gazetka zachęcała również do stosowania 6 zasad stylu życia zero waste
1. Refuse (odmawiaj).
2. Reduce (redukuj).
3. Reuse (używaj ponownie).
4. Recycle (segreguj i przetwarzaj surowce wtórne).
5. Rot (mądrze gospodaruj resztkami organicznymi).
6. Repair (naprawiaj).
 
W dniu 18 września rozdano uczniom worki oraz rękawice , zapoznano z zasadami bezpieczeństwa oraz ogłoszono konkurs na najciekawsze relacje fotograficzne z przeprowadzonej akcji sprzątania świata, która w tym roku odbyła się wspólnie z rodziną.
 
Przedstawiono uczniom 8 kroków do zorganizowania własnej akcji terenowej w ramach Akcji Sprzątanie świata - Polska 2020.
1. Postaw sobie cel i dobrze zaplanuj akcję . Wsiądź na rower lub wybierz się na spacer z rodzicami i znajdź miejsca, w których widać, że po prostu wymagają posprzątania. "W tym roku posprzątam swój kawałek Polski"!
2. Zadbaj o bezpieczeństwo akcji . Mając plan, możesz już zadbać o to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo udziału w akcji. W związku z pandemią COVID-19 Konieczne jest jednak noszenie maseczki lub zachowanie dystansu 2 m jeśli wybierzesz się na sprzątanie z przyjaciółmi. Pamiętaj, żeby każdą sytuację zagrożenia traktować poważnie! Zawsze miej przy sobie telefon, aby w razie potrzeby wezwać pomoc lub wybierz się na akcję z rodzicami.
3. Minimalna liczba uczestników akcji terenowej to... jedna osoba. Warto jednak zaprosić do udziału rodziców, babcię, dziadka lub ciocie albo wujka lub rodzeństwo , znajomych, przyjaciół, rodzinę czyli po prostu osoby, które pomogą Ci posprzątać. Zastanów się, kogo jeszcze możesz zaangażować w akcję.
4. Zadbaj o niezbędnik Wolontariusza Naszej Ziemi . Zadbaj o: rękawice i worki (jeżeli w czasie akcji prowadzona jest selektywna zbiórka, dopilnujcie również, by worki były oznaczone kolorami frakcji odpadów). Do tego dobrze jest, by część osób miała chwytaki. W czasie pandemii COVID-19 zadbajcie o środki bezpieczeństwa osobistego, takie jak rękawice lateksowe czy środki do dezynfekcji rąk.
5. Zachęcaj społeczność lokalną : kolegów, koleżanki, rodzinę do zmiany nawyków w kierunku ograniczania ilości odpadów, a szczególnie plastiku. Sam również wybieraj napoje w szklanych, a nie w plastikowych butelkach, wybieraj się na zakupy z torba wielokrotnego użytku, a nie używaj reklamówek jednorazowych.
6. Ruszaj w teren i sprzątaj! Masz już wszystkie prace przygotowawcze za sobą. Teraz postępuj zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Pamiętajcie o poszanowaniu przyrody. Uważajcie na dziko żyjące zwierzęta, gniazda czy rośliny pod ochroną.
7. Raportuj . Po zakończonym wydarzeniu prześlij wychowawcy informacje o miejscu oraz ilości zebranych śmieci, a także zdjęcia z przeprowadzonej akcji na Messenger lub pocztą elektroniczna na adres e-mail.
8. Nie śmiećmy więcej! I jeszcze jeden punkt, dodatkowy, a paradoksalnie najważniejszy. Bo przecież nie chodzi o to, żeby tych akcji organizować jak najwięcej. Chodzi o to, by ich liczba malała i by po prostu stawały się coraz mniej potrzebne. Ale to zależy już od nas. I tak jak śpiewał Wojciech Młynarski: "Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej".
 
Uczniowie zostali poinstruowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:
1. Wszyscy uczestnicy akcji powinni mieć wygodne ubranie, sportowe buty i rękawice ochronne;
2. Dzieci i młodzież powinny być zawsze pod opieką osób dorosłych;
3. Jeżeli znajdziecie dzikie wysypisko, opiszcie lokalizację i prześlijcie informacje i zdjęcia do swojej gminy; 4. Nie zbierajcie odpadów niebezpiecznych, w tym: potłuczonego szkła, strzykawek, maseczek ochronnych, materiałów opatrunkowych, środków medycznych, gruzu i innych nietypowych odpadów.
 
Alternatywa dla plastiku - Można inaczej
Zachęcaliśmy uczniów wszystkich klas, aby solidnie posprzątali tereny zielone wokół swojego miejsca zamieszkania, naszą wieś oraz okolice wsi Kosobudy , Chłopowy, Broda , Kinice, Huta, Rudziny, Bielawy , biorąc udział w Akcji Sprzątania Świata pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia oraz Urzędu Miasta i Gminy w Brusach. który dostarczył rękawice i worki do segregacji odpadów, za co serdecznie dziękujemy! Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które "zamrażamy" w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Zamieszczono na korytarzu szkolnym obszerną gazetkę promującą ideę segregacji odpadów oraz Vademecum segregacji. W związku z tym , iż szkołę odwiedza wielu rodziców uczniów klas niższych oraz dzieci przedszkolnych -aby informacja o konieczności i sposobie segregacji dotarła do wielu dorosłych mieszkańców naszej wsi i okolic.
 
Włączyliśmy się również czynnie w akcję zbierania śmieci z terenu wsi i okolic, oczywiście dokonując segregacji.
 
W tegorocznej Akcji wzięło udział łącznie: 48 uczniów
Klasa I -11 uczniów
Klasa II- 2 uczniów
Klasa III- 16 uczniów
Klasa IV- 2 uczniów
Klasa V- 5 uczniów
Klasa VI - 4 uczniów
Klasa VII - 3 uczniów
Klasa VIII- 5 uczniów
 
Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Akcji "Sprzątania Świata" z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę i piękno, ale przede wszystkim uwolnił nasze lasy od wielu worków śmieci. Podsumowując tegoroczną Akcję Sprzątania świata, zauważono, że wieś Kosobudy oraz Kinice jest znacznie bardziej zadbana i czystsza niż w poprzednich latach. Ta informacja napełnia nas optymizmem i świadczy o lepszej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Irena Piekarska


 


©SP Kosobudy ©