Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Apel organizacyjny


                   19 września 2019r przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podczas apelu powitali w imieniu całej społeczności uczniowskiej nową Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach Panią Annę Majkowską. Uczniowie życzą Pani Dyrektor wielu sukcesów zawodowych, energii, sił, zapału i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

                   Podczas apelu również przedstawiono Samorząd Szkolny oraz omówiono plan akcji ''Sprzątanie Świata''.

                   Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała za życzenia, życzyła uczniom jak najlepszych wyników w nauce, zaś nauczycielom i pozostałym pracownikom zadowolenia z wykonywanych obowiązków i dobrej współpracy.


 

 

 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Ostrowska


 


©SP Kosobudy ©