Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

SZKOŁA PAMIĘTA


                   30 października uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Ofiar Hitlerowskich 1939-1945, a także odwiedzili cmentarz parafialny, na którym zapalili znicze przy grobie patrona naszej szkoły Księdza Kanonika Bolesława Śledzia.Każdy miał chwilę na krótką modlitwę przy rodzinnym grobie.


 

 

 

Opracowanie: Anna RolbieckaKLASA VII

                   W piątek 25 października 2019 r. uczniowie klasy VII (w roku ważnych wydarzeń - 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego) włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Tego dnia wyruszyli na pieszą wycieczkę do pobliskiego lasu za wsią Kinice, aby w szczególny sposób upamiętnić ważne postaci oraz wydarzenia z naszego regionu. W głębi lasu znajduje się mogiła, o której pamiętają okoliczni mieszkańcy. Prawdopodobnie spoczywa w niej mężczyzna, mieszkaniec Kaszub, który zginął z rąk hitlerowców w czasie II wojny światowej. Młodzież uporządkowała ten grób, złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze. Uczniowie postanowili, że będą często odwiedzać to miejsce i opiekować się mogiłą, aby w ten sposób wyrazić szacunek dla życia i dokonań tych, którzy zapisali się w naszej historii -ogólnonarodowej i lokalnej, kaszubskiej.


 

 

 

 

 

Opracowanie: Mirosława Wielinska


 

KLASA III

                   Klasa III właczyła się w Akcję Pamiętamy. Uczniowie przynieśli do szkoły znicze, Część zniczy zapalono przy pomniku pomordowanych - ofiar II wojny Światowej , gdzie udała się delegacja naszej klasy aby uporządkować pomnik, zapalić znicze i modlitwą oraz chwilą ciszy oddać hołd poległym. W dniu 4 listopada uczniowie klasy III udali się na cmentarz parafialny aby zapalić znicze na grobie naszego patrona oraz pomodlić się, upamiętniając niezwykłą postać Księdza Kanonika Bolesława Śledzia.


 

 

 

 

Opracowanie: Irena Piekarska 

KLASA IV

                   Dnia 28 października uczniom klasy IV przybliżona została postać zmarłego przed kilku laty mieszkańca Kosobud, pana Ludgarda Czapiewskiego, przyjaciela szkolnej społeczności zwanego przez uczniów  Szkolnym Dziadkiem. Pan Lutek wielokrotnie odwiedzał naszą placówkę, często spotykał się z uczniami, opowiadając im o latach swojej młodości. A warto pamiętać, że przypadała ona na niełatwe czasy, bo na okres wojny i okupacji.  Miał 16 lat, kiedy wybuchła. W jego pamięci pozostał obraz ludzkiego nieszczęścia, faszystowskiego terroru i prześladowań. Sam też ich doświadczył. Mówił o tym dzieciom, prosił, by nigdy nie zapominały o tych, którzy walczyli o wolność, w szczególności zaś o tych, którzy oddali za nią życie. Zachęcał, by szanowały małą i dużą Ojczyznę i dla niej uczyły się i pracowały. Był prawdziwym patriotą. Uczniowie po pogadance udali się wraz z wychowawczynią na cmentarz, gdzie przy grobie pana Ludgarda odmówili modlitwę i zapalili znicz.


 

 

Opracowanie: Małgorzata Sznajdrowska
 

KLASA VIII


 

 

 

Opracowanie: Wojciech Janta


 


©SP Kosobudy ©