Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
 
ORAZ SPOTKANIE Z PANEM LEŚNICZYM TOMIREM KUBICKIM


                   W dniu 5 listopada 2019 roku odbył się dzień "Głośnego czytania" w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach w klasie II i III - czytaliśmy głośno fragmenty przygód "Gangu Słodziaków". Słuchaliśmy tekstów czytanych przez nauczycieli , rodziców, Panią sekretarke a także starszych kolegów i koleżanki. Następnie narysowaliśmy plany Leśnej Polany oraz plany wydarzeń i wykonaliśmy makietę polany oraz zwierzaki z surowców wtórnych i naturalnych okazów roślinnych . W dalszej części zajęć posadziliśmy przyniesione nasiona drzew, m.in. Kasztanowca, świerka, leszczyny, śliwy, dębu oraz klonu. Będziemy obserwować ich wzrost i pielęgnować te drzewka. Tego dnia odwiedził nas również Pan leśniczy - Tomir Kubicki, który ciekawie opowiadał o lesie, jego mieszkańcach, sposobach ochrony lasu, a także o właściwym zachowaniu się w lesie i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Pan leśniczy przedstawił ciekawą prezentację z interesującymi zdjęciami organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w lesie oraz opowiedział o ciekawych zwyczajach niektórych zwierząt. To był niezwykły dzień w naszej szkole.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Irena Piekarska


 


©SP Kosobudy ©