Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Działania podejmowane przez SKC
 
na rzecz społeczności lokalnej


                   Szkolne Koło Caritas skupia uczniów z klas II-VIII z naszej szkoły. Skład grupy zmienia się w ciągu roku, gdyż przybywają nowi członkowie, ostatecznie w obecnym roku szkolnym była to grupa licząca 40 dzieci. Uczniowie uczestniczą w zajęciach formacyjny w ciągu roku, na których poznają zagadnienia związane z działalnością społeczną Kościoła, organizacje i osoby, które zajmowały się i zajmują działalnością charytatywną oraz przygotowują akcje prowadzone na terenie parafii. Nasza grupa ściśle współpracuje z Caritas Diecezjalnym i Parafialnym Zespołem Caritas w Brusach oraz Szkolnym Klubem Wolontariatu.

                   W czasie zajęć wolontariusze dzielą się swoimi pomysłami angażują się i poświęcają swój czas na pomoc potrzebującym. Zajęcia pozytywnie wpływają na ich rozwój zainteresowań, odkrywanie własnych talentów i przedsiębiorczości. Prowadzone akcje zachęcają uczniów do aktywności na rzecz środowiska lokalnego, koncentrują ich uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Dzięki temu, że uwrażliwiają się na potrzeby innych, a to przyczynia się do wzrostu własnej wartości, poczucia bycia potrzebnym i zauważonym. Uczestniczą też w wyjazdach organizowanych dla środowiska na basen, kręgielnię i do kina, w czasie których uczą się aktywnie spędzać czas wolny i poznają się wzajemnie.

                   W obecnym roku szkolnych wolontariusze przeprowadzili następujące akcje:
- Zbiórkę charytatywną na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która zajmuje się wspieraniem młodzieży uzdolnionej. Zbiórkę prowadzono na terenie kościoła w skarbonki specjalnie przygotowane na ten dzień i rozdawano okazjonalne obrazki, związane z Janem Pawłem II i naklejki.
- Przygotowano życzenia i stroiki świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkających na terenie parafii. Życzenia wykonują samodzielnie i kreatywnie. Łącznie wolontariusze odwiedzili 27 osób. Jest to bardzo ważne zadanie, gdyż te osoby często przebywają w swoich domach, a dzięki wolontariuszom wiedzą, że ktoś ich wspomina, o nich myśli i pamięta.
- Dwa razy do roku organizujemy Zbiórkę żywności dla osób potrzebujących z terenu parafii. Zbiórka prowadzona jest, dzięki uprzejmości właścicieli i pracowników, w sklepie GS i "Stoltman", a łącznie zebrano ok. 60 kg produktów spożywczych, które zostały przekazane 7 rodzinom. Pomocą objęto 10 osób. Są to głównie osoby samotne dorosłe i z niepełnosprawnością.
- Pamiętamy o Misjach. Na ten cel organizujemy akcję "Sianko wigilijne" i akcję "Palemka wielkanocna". W tym roku na rzecz dzieci i młodzieży w Rwandzie i Burundii.
- Prowadzimy akcję Jałmużna wielkopostna, którą realizujemy po hasłem "Od juniora dla seniora". Wśród uczestników akcji "Logo ze skarbonki" Caritas Diecezjalna w Pelplinie rozlosowała nagrody rzeczowe, z naszej parafii Tymoteusz Buza - nagroda książkowa, Zuzanna Czarnowska - powerbank. Nagrody w postaci przyborów szkolnych otrzymali wszyscy uczestnicy akcji.
- Nasza delegacja, w osobach Martyny Dolnej i Nikoli Szczepańskiej, wzięła udział w spotkanie noworocznym Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas z Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie w dniu 5 stycznia br.. W programie spotkania wysłuchaliśmy sprawozdanie z działalności Caritas, oglądaliśmy przedstawienie świąteczne - teatr cieni w wykonaniu osób niepełnosprawnych i słuchaliśmy koncertu kolęd.
- Zorganizowaliśmy wyjazdy: w dn.8- 10 lutego 2019 r. na rekolekcje dla Szkolnych Kół Caritas z Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie reprezentowała nas grupa 12 osób (w programie: modlitwa, warsztat, gry i zabawy integracyjne), na basen w Bytowie (13.02.2019r.), do kina Remus w Kościerzynie na film pt. "Miłość i miłosierdzie" o św. Faustynie Kowalskiej (16.04.2019.) i kręgielnię w Chojnicach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Anna Majkowska


 


©SP Kosobudy ©