Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

CZWARTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA
 
- ŚWIĘTO SZKOŁY W KOSOBUDACH


                   17 maja 2019 r., Szkoła Podstawowa w Kosobudach obchodziła swoje kolejne święto, czwartą rocznicę nadania imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego z Panią Mirosławą Wielinską złożyli kwiaty i zapalili znicze od całej szkolnej społeczności, na grobie Księdza Kanonika.

                   Dzień rozpoczął się Mszą Świętą, a po przejściu do szkoły, odbyła się uroczystość na sali gimnastycznej, na początku której odśpiewano hymn szkoły, a następnie powitaniem specjalnych gości (dr Witolda Ossowskiego- Burmistrza Brus, Pani Reginy Gierszewskiej- sołtysa sołectwa Huta, Pana Jacka Wałdocha- sołtysa wsi Kinice oraz Pana Roberta Skórczewskiego - przewodniczącego rady powiatowej oraz dyrektora firny Fungopol), absolwentów naszej szkoły. Uczennice klasy VIII przypomniały postać Patrona Szkoły ks. Kanonika Bolesława Śledzia.

                   W programie artystycznym przygotowanym przez p. Wielinską i p. Bohdan uczniowie zaprezentowali m.in. nagrodzone wiersze w języku kaszubskim, piosenki i taniec regionalny. Zaproszeni goście prezentowali się jako "Ludzie stąd, nie zawsze tutaj, czy ich znamy, możemy się nimi pochwalić". O wypowiedź poproszono także Panią Małgorzatę Ostrowską, dyrektora naszej szkoły, również absolwentkę kosobudzkiej podstawówki. Uczniowie słuchali z zaciekawieniem o przeszłości i dawnym życiu szkoły.

                   Później w szkole odbył się V Szkolny Konkurs Piosenki Religijnej.

                   Jesteśmy dumni, że mamy Patrona godnego naśladowania: odważnego, szczerego, mądrego, pracowitego, kochającego muzykę i przyrodę, propagującego zdrowe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu, czerpiącego nieustannie wszechstronną wiedzę z książek, z którymi nigdy się nie rozstawał.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Regina Rudnik


 


©SP Kosobudy ©