Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Sukces uczniów w Konkursie zorganizowanym
 
przez Zaborski Park Krajobrazowy
 
''Pomóżmy ptakom przetrwać zimę''


                   Uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach zajęli II i I miejsce w swojej kategorii wiekowej. W nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie uczniowie klasy II pod opieką wychowawczyni Ireny Piekarskiej wyjadą w dniu 7 czerwca bieżącego roku do Gdańska do siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na festyn ekologiczny ''Bioróżnorodność-poznaj by zachować''. Natomiast klasa II pod opieką wychowawczyni Anny Rolbieckiej wyjedzie w dniu 13 czerwca bieżącego roku na warsztaty na ścieżce ornitologiczno-przyrodniczej ''Kokoszka'' połączone z ogniskiem. Nagrody współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gratulujemy zwycięzcom.
 
Udział w konkursie poszerzył wiedzę, a także wywołał u uczniów wiele wrażeń i refleksji.


 

 

 

 

Opracowanie: Irena Piekarska


 


©SP Kosobudy ©