Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

BEZPIECZNE FERIE - SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM


                   Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach gościli niezwykłego gościa. Był nim pan Tomasz Buza - strażak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach. W trakcie pogadanki, która miała miejsce 06 lutego 2019 roku dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami jakie na nich czyhają w czasie ferii.

                   Celem spotkania było uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabawa na lodzie i śniegu. Omówił zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców, jak również przestrzegał uczniów przed kontaktami z osobami nieznajomymi. Zademonstrował osobisty sprzęt strażaka biorącego udział w akcji ratowniczej. Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych m.in. 998 do Straży Pożarnej oraz numeru ratowniczego 112, o których wszystkie dzieci pamiętały. Dzięki takiemu spotkaniu uczniowie utrwalili sobie wiadomości zdobyte na innych zajęciach lekcyjnych. W końcowej części spotkania dzieci zadawały pytania, na które pan strażak chętnie odpowiadał. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

Do zapamiętania!
112 - ogólnoeuropejski numer alarmowy,
997 - policja,
998 - straż pożarna,
999 - pogotowie ratunkowe.
996 - Centrum Antyterrorystyczne,
985 - WOPR, GOPR i TOPR.


 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Karolina Kulczyk


 


©SP Kosobudy ©