Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Bernadeta Mientka laureatką ogólnopolskiego konkursu


                   10 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się podsumowanie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - to program profilaktyczny prowadzony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą z ramienia Gminy Brusy. Najważniejszym celem tego projektu jest promowanie właściwych postaw społecznych, zdrowego stylu życia i atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych. Kampania ma wskazywać młodym ludziom alternatywy wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

                   W kampanii tej wzięła udział uczennica naszej szkoły - Bernadeta Mientka z klasy VI, która została wyróżniona nagrodą specjalną w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim "Autoportret".

Gratulujemy!

Opracowanie: Mirosława Wielinska


 


©SP Kosobudy ©