Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

OSTATNIE POŻEGNANIE
 
PANA ANTONIEGO ZIÓŁTKOWSKIEGO 


Świętej pamięci ks. Jan Twardowski napisał:
''Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.''

          

 
 

                   11 stycznia 2019 r. odszedł od nas długoletni Dyrektor naszej szkoły w Kosobudach. Pan Antoni Ziółtkowski pełnił tę funkcję przez 25 lat, od 1977 do 2002 roku. Przez ćwierć wieku otaczał opieką i kierował wychowaniem wielu roczników, przygotowując do odpowiedzialności i pełnienia życiowych ról. Wymagający, czasem surowy, ale kochający dzieci i młodzież i zawsze kierujący się dobrem ucznia. Młodzi nauczyciele mogli się od Niego wiele nauczyć, był dla nich otwarty i pomocny. Pracę traktował jak powołanie, wkładając w nią dużo serca i czasu. Godnie reprezentował naszą placówkę w środowisku lokalnym. Bliska mu była idea regionalizmu, zadbał o wprowadzenie do szkoły języka kaszubskiego i utworzenie izby regionalnej. Dał się poznać jako świetny organizator życia szkolnego, cieszył się szacunkiem pracowników, uczniów i rodziców. Okazywał im życzliwość oraz troskę i empatię, służąc dobrą radą, wsparciem i pomocą. Często powtarzał, że szkoła jest jak rodzina i taką atmosferę starał się tworzyć. Pana Antoniego zapamiętamy jako człowieka o wysokiej kulturze osobistej i życiowej mądrości.

                   Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia żegnając członka naszej społeczności, dziękuje za pracę i trud. Cześć Jego Pamięci!

 
 

Dyrektor i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach


Portret Pana Antoniego Ziółtkowskiego z żałobną wstęgą na szkolnym korytarzu
 

Społeczność szkoły uczciła pamięć Pana Antoniego Ziółtkowskiego minutą ciszy
 


 


©SP Kosobudy ©