Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Udział uczniów w Jubileuszowej Akcji
 
"Sprzątanie Świata - Polska 2018"


                   W dniach: 21 września - do 11 października 2018 roku nasi uczniowie wzięli udział w Jubileuszowej 25 Akcji Sprzątanie Świata - Polska. Wszystkie klasy, zmotywowane tak szczytnym celem, solidnie posprzątały tereny zielone wokół szkoły, naszą wieś oraz okolice wsi Kosobudy.

                   Uczniowie i Nauczyciele, wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, który dostarczył rękawice i worki do segregacji odpadów, za co serdecznie dziękujemy!

                   W dniu 20 września 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach spotkali się na apelu informującym o rozpoczęciu tegorocznej Akcji "Sprzątanie Świata", której inicjatorem jest Fundacja Nasza Ziemia, a współorganizatorem w naszym regionie Zaborski Park Krajobrazowy. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które "zamrażamy" w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Dlatego w tym roku podjęto odpadowe Wyzwania - w kolorach jak pojemniki do segregacji odpadów.

                   WYZWANIE 1
"AKCJA - SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ" - KAMPANIA INFORMACYJNA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Cel: przeprowadzenie kampanii promującej zasady segregacji odpadów na 5 frakcji i podkreślenie wagi poprawności segregowania odpadów.

                   Wyzwanie 2 - ZIELONE
Zbieramy - sprzątamy - nie śmiecimy
Cel: zorganizowanie zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych (w porozumieniu z Fundacją Nasza Ziemia) lub odpadów (w porozumieniu z gminą lub firmą zbierająca odpady)

                   Nasza szkoła włączyła się aktywnie do realizacji powyższych wyzwań.
W ramach pierwszego wyzwania przeprowadzono kampanię informacyjną wśród uczniów oraz zamieszczono na korytarzu szkolnym obszerną gazetkę promującą ideę segregacji odpadów oraz Vademecum segregacji. W związku z tym, iż szkołę odwiedza wielu rodziców uczniów klas niższych oraz dzieci przedszkolnych - informacja o konieczności i sposobie segregacji dotarła do wielu dorosłych mieszkańców naszej wsi i okolic. Włączyliśmy się również czynnie w akcję zbierania śmieci z terenu wsi i okolic, oczywiście dokonując segregacji.
Głównym przesłaniem akcji było:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, ( W ZWIĄZKU Z TYM PRZESŁANIEM W TEGOROCZNEJ Akcji dokonywano segregacji śmieci do odpowiednich worków)
- unikanie odpadów - szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie uczniów, rodziców i znajomych o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.
 
Celami, które przyświecały tegorocznej akcji były także:
- wzmocnienie świadomej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w okolicy wsi Kosobudy
- budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań.
- utrwalenie wiedzy na temat postępowania z odpadami- segregacji
- uprzątnięcie terenu w okolicy wsi Kosobudy, Kinice, Małe Glino.
 
Zachęcając do udziału w tegorocznej akcji nawoływaliśmy:
WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ - SEGREGUJ ODPADY! Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:
-czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotujcie gdzie i jakiego rodzaju
-czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotujcie gdzie
-czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotujcie gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal)
 
Tegoroczna "Akcja " poprzedzona została edukacją uczniów. Na OBSZERNEJ szkolnej gazetce wywieszono informację dotyczącą Akcji "Sprzątania Świata" oraz regulamin i harmonogram udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Kosobudach w Akcji "Sprzątanie Świata". W dniu 20 września podczas uroczystego apelu, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli zasady bezpieczeństwa, które należy stosować podczas Akcji "Sprzątania Świata" oraz zapoznali uczniów z przebiegiem Akcji . Uczniowie zostali również zapoznani z celami oraz hasłem tegorocznej Akcji "Sprzątania Świata" . Przypomniano również kolory pojemników do segregacji.

                   Przebieg Akcji
W dniach 21 września - do 11 października 2018 roku wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami według ustalonego planu sprzątania udali się na teren wsi Kosobudy oraz okolice aby usunąć nieczystości.
Pani Dyrektor Małgorzata Ostrowska zachęciła wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej "Akcji Sprzątania Świata". W tegorocznej akcji podczas wrzucania śmieci do worków od razu dokonywano segregacji odpadów.
klasa 0-wraz z opiekunem B. Bohdan w dniu 11 października sprzątała Boisko sportowe i plac zabaw przy ul. Sportowej oraz prowadziła zajęcia o tematyce ekologicznej. W Akcji wzięło udział 17 dzieci. Zebrano 4 małe worki śmieci które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
Klasa I i II- wraz z opiekunami I. Piekarską oraz A. Rolbiecką w dniu 21 września sprzątały ul. Szkolną w kierunku do miejscowości Małe Gliśno. W Akcji wzięło udział 33 dzieci. Zebrano 6 worków śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym
klasa III wraz z opiekunem R. Rudnik sprzątała w dniu 21 września ul. Boczną, Podgórną, do cmentarza - powrót do szkoły. W Akcji wzięło udział 13 dzieci. Zebrano 3 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa IV wraz z wychowawcą K Ostrowską w dniu 1 października sprzątała plac przykościelny i ulicę Kościelną oraz przystanek autobusowy. W Akcji wzięło udział 26 dzieci Zebrano 3 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa V -wraz z wychowawcą G. Szczukowskim w dniu 9 października sprzątała ulicę J. Karnowskiego -do Państwa Majkowskich. W Akcji wzięło udział 14 dzieci Zebrano 4 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa VI -wraz z wychowawcą - M. Wielinską w dniu 26 września sprzątała ul.Sportową pod Brodę, obrzeża lasu, powrót. W Akcji wzięło udział 21 uczniów. Zebrano 4worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym
klasa VII wraz z wychowawcą W. Janta w dniu 3 października sprzątała ulicę Czerską lewa strona w kierunku do Pomnika Pomordowanych- pobocza drogi do Czerska-prawa strona, , obrzeża lasu od Pomnika Pomordowanych do Kosobud. W Akcji wzięło udział 14 uczniów. Zebrano 8 worków śmieci, z które pozostawiono przy szosie Czersk - Kosobudy na rozwidleniu do Kinic. Uczniowie zlokalizowali "dzikie" wysypisko śmieci - znaleźli tam oponę i metalowe przedmioty.
klasa VIII wraz z wychowawcą M. Sznajdrowską w dniu 10 października sprzątała ul. Czerską prawą stronę do wsi Kinice. W Akcji wzięło udział 20 uczniów. Zebrano 2 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
 
W tegorocznej Akcji wzięło udział 158 UCZNIÓW + 18 dzieci punktu przedszkolnego, razem 176 dzieci i 9 opiekunów to 185 osób. Zebrano 34 worków śmieci , tj. około 3040 litrów śmieci oraz oponę i metalowe przedmioty. Nie zanotowano na terenie sprzątania braków pojemników na śmieci w okolicy. Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Akcji "Sprzątania Świata" z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę i piękno, ale przede wszystkim uwolnił naszą wieś i okolice od 34 worków śmieci. Podsumowując tegoroczną Akcję Sprzątania świata, zauważono, że wieś Kosobudy oraz Kinice jest znacznie bardziej zadbana i czystsza niż w poprzednich latach. Ta informacja napełnia nas optymizmem i świadczy o lepszej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Irena Piekarska


 


©SP Kosobudy ©