Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Uczennice ze Szkoły Podstawowej
 
im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia
 
na konkursie w Gdańsku z "niemieckim akcentem"


                   Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało w listopadzie dwuetapowy konkurs z języka niemieckiego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych województwa pomorskiego pt. "Wiem, jak się uczyć".
Główne cele konkursu obejmowały:
- zainteresowanie i motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
- wspieranie umiejętności pracy zespołowej uczniów w pracy projektowej;
- upowszechnianie kultury i języka niemieckiego;
- motywowanie uczniów do poznawania kraju naszego sąsiada.

                   Przedmiotem konkursu było zatem samodzielne wykonanie w zespołach 3-osobowych pomocy metodyczno-dydaktycznych, które można wykorzystać podczas lekcji lub w indywidualnej nauce języka niemieckiego.

                   Jury - złożone w I etapie konkursu z jego organizatorów - oceniało prace pod względem zgodności z regulaminem, kreatywności, samodzielności wykonania, innowacyjności, oryginalności i atrakcyjności.

                   Konkursowe wyzwanie podjął jeden zespół z naszej szkoły, w którego skład weszły trzy uczennice klasy VIII: Karolina Leszczyńska, Małgorzata Mientka oraz Kamila Ryduchowska. Dziewczyny nie tylko wykonały samodzielnie wyjątkową grę zatytułowaną "Spożywcze memory", ale również wymyśliły do niej nietypowe zasady, szczegółowo opisały jej proces tworzenia, jak i przygotowały inną obowiązkową dokumentację wymaganą w I etapie konkursu.

                   Spośród ponad sześćdziesięciu nadesłanych prac konkursowych z całego województwa pomorskiego do II etapu, czyli finału, przeszło 6 zespołów, z czego do szczęśliwej szóstki należały właśnie Karolina, Małgosia i Kamila.

                   Z tej racji 6 grudnia 2018 r. uczennice pojechały wraz z opiekunką projektu - Małgorzatą Peplińską - do Gdańska, aby zaprezentować swoją pracę i walczyć w finale z innymi zespołami o miejsce na podium.

                   W drodze głosowania jury - złożone w II etapie z samych finalistów konkursu - przyznało naszym uczennicom, a jednocześnie całej szkole, wyróżnienie. Każda finalistka otrzymała z rąk organizatorów dyplom oraz nagrodę książkową.

                   Największą nagrodą był jednak zaszczyt dostania się do II etapu konkursu, tj. przebicie oryginalnością, pomysłowością i ciężką pracą ponad 60 innych zespołów oraz przyjemność osiągnięcia sukcesu i zacieśnienia więzi koleżeńskich podczas wspólnej pracy zespołowej.
 
Mamy nadzieję, że to wydarzenie zainspiruje kolejnych uczniów naszej szkoły do próbowania swych sił w konkursach językowych. Jak mówi znana maksyma "Języki są przyszłością" - są one również przyjemnością oraz źródłem nieskończonej dobrej zabawy.
Z wykonanej pracy dydaktycznej korzystamy już na zajęciach języka niemieckiego.


 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Małgorzata Peplińska


 


©SP Kosobudy ©