Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

W drogę z Kosobud po stypendium
 
Marszałka Województwa Pomorskiego!


                   W poniedziałek 17 grudnia czworo uczniów z Gminy Brusy wyruszyło do Gdańska, aby uczestniczyć w uroczystości przyznawania stypendiów uczniom ze specjalnymi zdolnościami z całego województwa pomorskiego, jak i osobiście odebrać swoje stypendium z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struka.

                   Pośród czterech zaszczyconych stypendystów znalazła się uczennica naszej szkoły, Kinga Cieminska, która uczęszcza do klasy VII. Serdecznie jej gratulujemy!

                   Przez całą podróż oraz uroczystość stypendystom towarzyszyli ich rodzice i opiekunowie, którzy gorąco ich wspierali oraz dumnie dopingowali.

                   Oprócz głównego punktu programu, tj. wręczania stypendiów, galę urozmaiciły również występy stypendystów, wśród nich znalazł się Adam Liley - uczeń Niepublicznej Innowacyjnej Szkoły Muzycznej w Gdańsku - który przepięknie wykonał na skrzypcach Etiudę nr 28 Federigo Fiorilla. Były też pamiątkowe fotografie.

                   Po zakończonych uroczystościach uczestnicy wycieczki udali się na chwilę na jarmark bożonarodzeniowy na Targu Węglowym w Gdańsku, aby poczuć świąteczny nastrój, po czym bezpiecznie wrócili do domu busem zorganizowanym przez Gminny Zarząd Światy w Brusach.


 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: opiekunka stypendystki: Małgorzata Peplińska


 


©SP Kosobudy ©