Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Zabawa andrzejkowa uczniów klas IV-VIII


                   29 listopada 2018r. w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas IV-V oraz VI-VIII zorganizowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Był to niezapomniany wieczór wróżb, tańców spędzony w grupie rówieśników, integrujący dzieci poprzez wspólną zabawę. Uczniowie chociaż zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do domu po udanej zabawie. Zmiana miejsca z sali gimnastycznej w szkole na salę w świetlicy wiejskiej okazała się bardzo atrakcyjna z powodu lepszej atmosfery i nagłośnienia pomieszczenia. Dziękujemy zatem Pani sołtys Elżbiecie Narloch za udostępnienie tego miejsca i wszyscy uczniowie proszą o użyczenie tej sali na zabawy szkolne w przyszłości.


 

 

 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Ostrowska


 


©SP Kosobudy ©