Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Pamiętamy, o tych którzy odeszli...


                   Listopad to miesiąc pamięci o tych, którzy odeszli. Odwiedzamy groby naszych zmarłych i miejsca pamięci. W środę 31 października 2018r. uczniowie klasy VIII udali się na cmentarz parafialny i w imieniu całej społeczności szkolnej odmówili modlitwę, złożyli kwiaty oraz zapalili znicz na grobie ks. kan. Bolesława Śledzia - patrona ich szkoły. Natomiast uczniowie klas I-III pamiętali o pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej.


 

 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Ostrowska


 


©SP Kosobudy ©