Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Młodzi o niepodległości
 


                   9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia uczcili 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uczniowie pod kierunkiem pana Grzegorza Szczukowskiego, zaprezentowali na uroczystym apelu inscenizację pt. "Młodzi o niepodległości". Teksty prozy i poezji poprowadziły zebranych uczniów po drogach, jakimi nasi przodkowie dążyli do wolnej i niepodległej Polski. Radosny i podniosły nastrój Święta Niepodległości podkreślił wspólny śpiew pięknych patriotycznych pieśni.
10 listopada w obecności uczniów została wciągnięta na maszt flaga biało-czerwona.


 

 

 

 

 

Grzegorz Szczukowski


 


©SP Kosobudy ©