Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Pamiętamy o tych, którzy odeszli ...
 


                   We wtorek 31 października 2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - uczniowie klas: V, III a i III b odwiedzili miejsca pamięci poświęcone zmarłym i poległym. Uczniowie udali się na cmentarz parafialny i w imieniu całej społeczności szkolnej odmówili modlitwę, złożyli kwiaty oraz zapalili znicz na grobie ks. kan. Bolesława Śledzia - patrona ich szkoły. Młodsi uczniowie wyruszyli pod pomnik pomordowanych mieszkańców wsi Kosobudy w latach 1939-1945 (ofiar zbrodni hitlerowskich). Dzieci również złożyły kwiaty, zapaliły znicze i odmówiły modlitwę za pomordowanych.


 

 

 

Mirosława Wielinska


 


©SP Kosobudy ©