Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
 


                   Styczniowe karnawałowe dni dodatkowo rozświetla blask pięknych świąt: Dnia Babci i Dnia Dziadka. W Szkole Podstawowej im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach tradycją stały się uroczyste spotkania organizowane z myślą o seniorach, których przybyło około 160. Przygotowują je uczniowie-wnuczęta wraz z nauczycielami przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej oraz Radą Rodziców. W tym roku odbyło się ono w piątek 19 stycznia.

                   Uroczystość rozpoczęła się od powitania i serdecznych życzeń złożonych szanownym gościom przez p. dyrektor Małgorzatę Ostrowską. Następnie dzieci przedstawiły swój program złożony z pięknych wierszy, piosenek i tańca, który przygotowały pod opieką wychowawców oddziałów przedszkolnych i klas I-III.

                   Po programie pięknie odśpiewały ''Sto lat'' i wręczyły Babciom i Dziadkom laurki i upominki przygotowane własnoręcznie na zajęciach plastycznych.
Kolejnym punktem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez panie z Rady Rodziców. Na stołach znalazły się smaczne ciasta i faworki.
Przy kawie wesoło rozmawiano, ciesząc się z bycia razem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Anna Rolbiecka


 


©SP Kosobudy ©