Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Aktywne zajęcia uczniów z Kosobud
 
w Chacie Kaszubskiej w Brusach -Jagliach
 


                   Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika B. Śledzia w Kosobudach uczestniczyli trzykrotnie w warsztatach regionalnych w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach. Były to zajęcia pod nazwą ''Ogniste wafle'', ''Kapuściana przygoda'' i ''Szklane hafty''. Pod okiem instruktorów nasi uczniowie poznali sposoby przetwarzania kapusty, pieczenia wafli oraz techniki malowania na szkle. Wszystkie te spotkania były wspaniałą okazją do aktywnego działania uczniów oraz poznania i kultywowania naszych regionalnych tradycji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Regina Rudnik


 


©SP Kosobudy ©