Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

''Pracujemy i bawimy się bezpiecznie''
 


                   W środę 29 listopada 2017 Szkołę Podstawową w Kosobudach im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odwiedził Pan Henryk Raczek, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – oddział w Słupsku. Uczniom szkoły została przedstawiona prezentacja multimedialna nt ''Bezpiecznej pracy i zabawy na gospodarstwie wiejskim''.Celem prezentacji była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, zapoznanie z pracami szczególnie niebezpiecznymi, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 oraz zapobieganie wypadkom przy pracy. Okręgowa Inspekcja Pracy w Gdańsku, Oddział w Słupsku i Gmina Brusy zorganizowały konkurs plastyczny pt. ''Bezpieczna praca i zabawa na gospodarstwie wiejskim'' w którym nasi uczniowie biorą udział.


 

 

 

 

 

Karolina Kulczyk


 


©SP Kosobudy ©