Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I


                   12 października 2017 r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach w poczet uczniów przyjęto pierwszoklasistów. Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swojej wychowawczyni: p. Karoliny Kulczyk program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Pasowania na uczniów szkoły dokonała pani Dyrektor Małgorzata Ostrowska. W uroczystości uczestniczył także ksiądz proboszcz Mirosław Romanowski, który poświecił plecaki pierwszoklasistów. Z okazji tej uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcia i dzieci wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udali się do klasy na słodki poczęstunek.


 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Karolina Kulczyk


 


©SP Kosobudy ©