Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Sukces uczennic z Kosobud!


                   W dniu 7 maja w Zaborskim Parku Krajobrazowym odbył się etap gminny konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy". Do rywalizacji stanęło dwadzieścia drużyn z gminy i miasta Chojnice, gminy Brusy i gminy Konarzyny.

                   Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu, składającego się z 20 pytań, za który można było uzyskać maksymalnie 67 punktów. Trzyosobowy zespół mógł zatem zdobyć 201 pkt. Spośród uczniów ze szkół Gminy Brusy najwięcej punktów- a zarazem I miejsce w gminie zdobyły uczennice - Dominika Sikorska, Oliwia Kin, Iga Cysewska ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach - 164 pkt.

                   Reprezentacje poszczególnych gmin wzięły udział w finale parkowym, który odbył się dnia 11 czerwca 2015 r. na terenie ścieżki ornitologiczno - przyrodniczej w Kokoszce. Zbiórka uczestników konkursu nastąpiła o godz. 9:00 przy leśniczówce. Dojazd uczestników konkursu do Kokoszki odbywał się na koszt własny. Nagrody dla zwycięzców etapu parkowego zostały wręczone 11.06.2015 r.

                   Na etapie parkowym reprezentacje najlepszych szkół podstawowych z całego powiatu wzięły udział w grze terenowej, której zadaniem było sprawdzenie umiejętności praktycznych uczestników konkursu. Poszczególne zadania były rozwiązywane zespołowo.

                   Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach zdobyły IV miejsce w powiecie chojnickim.


Uczestnicy konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy" w dolinie rzeki Kulawy
 

Wszyscy uczestnicy przy Pomniku Przyrody w Lasce.
 

Zwycięska drużyna z Kosobud.
 

Podczas sprawdzania testu.
 

Opracowanie: Irena Piekarska


 


©SP Kosobudy ©