Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

PASOWANIE NA UCZNIA I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


                   15 października 2014 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas I. Do grona szkolnej społeczności zostało przyjętych 18 dzieci. Stało się to w obecności rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników, uczniów.

                   Na początku Ksiądz Proboszcz poświęcił tornistry i przybory pierwszaków. Następnie dzieci przedstawiły program artystyczny, który przygotowały wraz z wychowawczynią, p. Danutą Szyszka. Po zaprezentowaniu się uczniowie ślubowali, że będą dbać o dobre imię szkoły, uczyć się, szanować i kochać Ojczyznę. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Ostrowska pasowała pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści otrzymali życzenia i upominki od młodszych kolegów i koleżanek z kl. II i III oraz od Rady Rodziców.

                   Po pasowaniu odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej przygotowana przez p. Danutę Szyszka i Małgorzatę Sznajdrowską. Po programie artystycznym wszyscy goście udali się na kawę i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców świeżo pasowanych uczniów.


Poświęcenie tornistrów
 

Pierwszaki podczas prezentacji
 

Uroczyste ślubowanie
 

Pasowanie na uczniów
 

Upominki od Rady Rodziców
 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie
 

Występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 

Poczęstunek przygotowany przez mamy uczniów kl. I
 

Opracowanie: Małgorzata Sznajdrowska


 


©SP Kosobudy ©