Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

NIECH ŻYJA NASZE MAMY!


                   26 maja w klasie II odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Ta niecodzienna lekcja była okazją do autoprezentacji uczniów i dzieci. Każdy miał szansę wykazania swoich umiejętności i zdolności poprzez recytację , śpiew, rysunek oraz taniec. Uczniowie w należyty sposób zadbali o swoich gości. Towarzyszyła nam atmosfera ciepła, serdeczności i szacunku dla mamy.


 

 

 

 

 

Opracowanie: Regina Rudnik


 


©SP Kosobudy ©