Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Woda w szkole


                   15 września 2014 r. podczas zebrania ogólnego w szkole odbyło się szkolenie rodziców i pracowników szkoły na temat wody. Szkolenie bardzo ciekawie przeprowadził Pan dr Łukasz Balwicki z Gdańska w nagrodę za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie" Woda w szkole", który prowadziła Pani Irena Piekarska. Wszyscy otrzymali ciekawe materiały o wodzie i korzyściach płynących z jej picia. Woda z kranu spełnia wszystkie standardy. To alternatywa, z której mogą korzystać wszystkie grupy społeczne. Szkoła otrzyma również źródełko do bezpośredniego picia wody przez uczniów.


 

 

Opracowanie: dyr Małgorzata Ostrowska


 


©SP Kosobudy ©