Haft kaszubski Haft kaszubski

 
Haft kaszubski Haft kaszubski

Aktywna edukacja w Szkole Podstawowej w Kosobudach


                   Szkoła Podstawowa w Kosobudach od XI 2013 do VI 2014 r. uczestniczy w ogólnopolskim programie ''Aktywna edukacja''. Trzech nauczycieli biorący udział w programie i dyrektor uczestniczą w interaktywnym kursie e-learningowym. W trakcie kursu zapoznają się z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ich roli w programie, realizują opisane w kursie zadania i przedstawiają ich efekty. Kursy prowadzone przez CEO mają charakter coachingowy. Opierają się na indywidualnej relacji uczestnika oraz moderatora, który wspiera refleksję nad prowadzonymi działaniami informacją zwrotną. Platforma kursu sprzyja również komunikacji między nauczycielami, co pozwala na bieżąco wspólnie omawiać wątpliwości i problemy związane z wykonywanymi zadaniami. Uczestnicy programu zostali podzieleni na lokalne sieci współpracy. Każda sieć spotyka się dwukrotnie podczas trwania danej edycji programu, co pozwala nauczycielom na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z wprowadzaniem i stosowaniem TIK w edukacji. Dwa z tych spotkań- nauczycieli języków i przyrodników- odbyły się w naszej szkole. Poza tym w szkole, w ramach tego programu prowadzone są zajęcia z tablicą interaktywną otwarte dla innych nauczycieli.

                   ''Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie! Trudno jednak taką stworzyć, a jeszcze trudniej w niej mądrze uczyć. Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi jakości kształcenia, jeśli nie będzie go używał odpowiednio przygotowany nauczyciel. Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów. Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przeszkolą i szkołach współfinansowanego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.''


spotkanie grupy sieci nauczycieli przyrody
 

spotkanie grupy sieci nauczycieli języków
 

spotkanie grupy sieci nauczycieli przyrody
 

lekcję otwartą z użyciem tablicy interaktywnej prowadzi Pani Irena Piekarska
 

Opracowanie: dyr. Małgorzata Ostrowska


 


©SP Kosobudy ©